ติดต่อวิทยาลัย

265 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 0-7484-1009  โทรสาร 0-7484-1008

อีเมล :  admin@pytc.ac.th


^