ติดต่อวิทยาลัย

265 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 0-7484-1009

อีเมล :  ptc2tic@hotmil.com

^