ภาพกิจกรรม

     วันที่ 6 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีนายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อบรับคณะกรรมการติดตามการประเมิน ณ ห้องประชุมดอกพยอม วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

 

    

  

  

  
 
^