ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา

08 พ.ย. 2564 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับครูอาชีวศึกษา

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่2/2564
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่2/2564

07 พ.ย. 2564 0 10

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่2/2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

07 พ.ย. 2564 0 7

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

07 พ.ย. 2564 0 8

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

02 พ.ย. 2564 0 22

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่อยู่เวรรักษาการกลางคืนและวันหยุดราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่อยู่เวรรักษาการกลางคืนและวันหยุดราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

02 พ.ย. 2564 0 14

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่อยู่เวรรักษาการกลางคืนและวันหยุดราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาชมรมฯ รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาชมรมฯ รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

02 พ.ย. 2564 0 13

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาชมรมฯ รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมให้ความรู้และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 2/2564
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมให้ความรู้และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 2/2564

02 พ.ย. 2564 0 12

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมให้ความรู้และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 2/2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาวิชาโลจิกติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาวิชาโลจิกติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2564 0 15

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาวิชาโลจิกติกส์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 2564 0 19

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

^