ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด
คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด

25 ก.ค. 2562 0 12

คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี

11 มิ.ย. 2562 0 42

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

27 มี.ค. 2562 0 49

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562

27 มี.ค. 2562 0 46

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562

^