ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึดษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึดษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564

01 มี.ค. 2564 0 14

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึดษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เทคนิคป่าพะยอม จิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เทคนิคป่าพะยอม จิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

01 มี.ค. 2564 0 2

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เทคนิคป่าพะยอม จิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

24 ก.พ. 2564 0 7

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ก.พ. 2564 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2563

17 ก.พ. 2564 0 28

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

16 ก.พ. 2564 0 24

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับช่างไฟฟ้ากำลัง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับช่างไฟฟ้ากำลัง

16 ก.พ. 2564 0 20

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับช่างไฟฟ้ากำลัง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

16 ก.พ. 2564 0 18

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

16 ก.พ. 2564 0 16

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

16 ก.พ. 2564 0 17

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

16 ก.พ. 2564 0 20

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

04 ก.พ. 2564 0 36

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชมรมวิชาชีพการตลาด(โครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และเทคนิคการแต่งหน้า) ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชมรมวิชาชีพการตลาด(โครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และเทคนิคการแต่งหน้า) ประจำปีการศึกษา 2563

29 ม.ค. 2564 0 13

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชมรมวิชาชีพการตลาด (โครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และเทคนิคการแต่งหน้า) ประจำปีการศึกษา 2563

^