ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

14 พ.ย. 2565 0 11

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565

14 พ.ย. 2565 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในและภายนอกวิทยาลัย
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในและภายนอกวิทยาลัย

14 พ.ย. 2565 0 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในและภายนอกวิทยาลัย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

04 พ.ย. 2565 0 19

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการโครงการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการโครงการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565

01 พ.ย. 2565 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการโครงการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

01 พ.ย. 2565 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565

31 ต.ค. 2565 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการประกวดรักการอ่าน การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการประกวดรักการอ่าน การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565

31 ต.ค. 2565 0 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการประกวดรักการอ่าน การประกวดสุนทรพจน์ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565

31 ต.ค. 2565 0 5

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

31 ต.ค. 2565 0 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

31 ต.ค. 2565 0 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

31 ต.ค. 2565 0 9

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

^