ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

27 มี.ค. 2562 0 90

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการคัดแยกขยะมูลฝอย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562

27 มี.ค. 2562 0 78

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

27 มี.ค. 2562 0 67

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฎิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดรสารหมวด 2 หมวด 3
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฎิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดรสารหมวด 2 หมวด 3

27 มี.ค. 2562 0 58

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฎิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดรสารหมวด 2 หมวด 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2562 0 68

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2562 0 65

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างด้วยเงินงบประมาณ

^