ข่าวสารจากเว็บไซต์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ส่งมอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ส่งมอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

13 ก.ค. 2563 0 235

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ส่งมอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ต้อนรับนายยงยุทธ ทิพย์มาก เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และดำรงตำแหน่งเดิม ณ สถานที่ทำงานใหม่
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ต้อนรับนายยงยุทธ ทิพย์มาก เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และดำรงตำแหน่งเดิม ณ สถานที่ทำงานใหม่

13 ก.ค. 2563 0 295

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ต้อนรับนายยงยุทธ ทิพย์มาก เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และดำรงตำแหน่งเดิม ณ สถานที่ทำงานใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม คณะครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเขมรัสนี สมใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และได้เข้าศึกษาดูงานสาขาการปิโตรเลียม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม คณะครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเขมรัสนี สมใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และได้เข้าศึกษาดูงานสาขาการปิโตรเลียม

09 ก.ค. 2563 0 327

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม คณะครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเขมรัสนี สมใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และได้เข้าศึกษาดูงานสาขาการปิโตรเลียม

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID

08 ก.ค. 2563 0 281

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

01 ก.ค. 2563 0 268

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

30 มิ.ย. 2563 0 295

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการพิจารณาทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการพิจารณาทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

25 มิ.ย. 2563 0 283

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการพิจารณาทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบว่าด้วย เครื่องแบบ ทรงผม นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบว่าด้วย เครื่องแบบ ทรงผม นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563 0 277

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบว่าด้วย เครื่องแบบ ทรงผม นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

11 มิ.ย. 2563 0 266

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยฯและผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชพิธีราชาภิเษก
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยฯและผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชพิธีราชาภิเษก

25 พ.ค. 2563 0 271

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยฯและผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชพิธีราชาภิเษก

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดการประชุมบุคลากรในวิทยาลัย ในวาระที่ 1/2563 ว่าด้วยเรื่องการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้อนรับเปิดเทอมในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดการประชุมบุคลากรในวิทยาลัย ในวาระที่ 1/2563 ว่าด้วยเรื่องการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้อนรับเปิดเทอมในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

22 พ.ค. 2563 0 279

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดการประชุมบุคลากรในวิทยาลัย ในวาระที่ 1/2563 ว่าด้วยเรื่องการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้อนรับเปิดเทอมในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้ามาศึกษาดูงาน งานการเงิน เรื่องการใช้ระบบ KTB Corporation Line
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้ามาศึกษาดูงาน งานการเงิน เรื่องการใช้ระบบ KTB Corporation Line

19 พ.ค. 2563 0 283

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้ามาศึกษาดูงาน งานการเงิน เรื่องการใช้ระบบ KTB Corporation Line

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์

18 พ.ค. 2563 0 279

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์ม ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์ม ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ประจำปีการศึกษา 2563

24 เม.ย. 2563 0 257

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์ม ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดพัทลุง

18 มี.ค. 2563 0 254

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ

17 มี.ค. 2563 0 271

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างเสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างเสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน

16 มี.ค. 2563 0 249

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างเสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เพื่อปรึกษาหารือ แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เพื่อปรึกษาหารือ แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

13 มี.ค. 2563 0 230

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เพื่อปรึกษาหารือ แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายและจุดเน้น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายและจุดเน้น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

11 มี.ค. 2563 0 269

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการเตรียมรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายและจุดเน้น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

^