ข่าวสารจากเว็บไซต์

คณะผู้บริหารวและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
คณะผู้บริหารวและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

02 มี.ค. 2563 0 246

คณะผู้บริหารวและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมโครงการวันมาฆบูชา เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ณ สำนักปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมโครงการวันมาฆบูชา เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ณ สำนักปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน

07 ก.พ. 2563 0 254

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมโครงการวันมาฆบูชา เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ณ สำนักปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

06 ก.พ. 2563 0 264

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการ ประกวดโครงการ แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2/2562
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการ ประกวดโครงการ แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2/2562

05 ก.พ. 2563 0 235

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการ ประกวดโครงการ แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2/2562

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

05 ก.พ. 2563 0 212

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

31 ม.ค. 2563 0 252

ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมสวนะ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมสวนะ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

24 ม.ค. 2563 0 270

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมสวนะ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

23 ม.ค. 2563 0 320

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2562
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2562

22 ม.ค. 2563 0 280

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2562

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

20 ม.ค. 2563 0 274

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

16 ม.ค. 2563 0 365

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

06 มิ.ย. 2562 0 414

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

14 พ.ค. 2562 0 466

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

^