ข่าวสารจากเว็บไซต์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562

11 เม.ย. 2562 0 352

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

01 มี.ค. 2562 0 356

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 2561 0 376

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษารุ่นที่ 1-3
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษารุ่นที่ 1-3

28 ธ.ค. 2561 0 349

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษารุ่นที่ 1-3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

21 ธ.ค. 2561 0 335

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561

19 ธ.ค. 2561 0 308

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561

^