วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

        วันที่ 6 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้ารับการติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีนายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อบรับคณะกรรมการติดตามการประเมิน ณ ห้องประชุมดอกพยอม วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม    

  

  

  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^