วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมอบรมแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา

    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

        

  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^