วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

    พิธีเปิดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 2 ส.ค. 2562 ณ อบต.เขาย่า ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีนายลิขิต สังข์ผุด ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในพิธีเปิด นายกิตติ มานันตพงศ์ นายกอบต.เขาย่า นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม และมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^