ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้ากำลัง.ช่างยนต์.การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้ากำลัง.ช่างยนต์.การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2563  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^