คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (จักรยานไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซล)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (จักรยานไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซล)  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^