วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^