งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^