โครงการประกวด ร้องเพลง ดนตรี โฟล์คซอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดโครงการประกวด ร้องเพลง ดนตรี โฟล์คซอง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอินทนิน วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

 
        
 
    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^