วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

    วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง, วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง,วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมและวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ได้มาให้บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุงและเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดพัทลุง

                  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^