วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษารุ่นที่ 1-3

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายใน
สถานศึกษา รุ่นที่ 1-3 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมเรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^