ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^