ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^