ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^