ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำนักงานสาขาวิชาโลจิสติกส์ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^