รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธวัชชัย หนูอินทร์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0897359209

อีเมลtawatchai@pytc.ac.th

^