รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอำนวย เอียดเฉลิม

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0810974457

อีเมลamnuay@pytc.ac.th

^