รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0818925157

อีเมลpimonsin@pytc.ac.th

^