รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายขจร เหมจินดา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมลkachon@pytc.ac.th

^