รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายครรชิต กำลังเกื้อ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0968872405

อีเมลkhanchit@pytc.ac.th

^