รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีรชัย ไข่ทองแก้ว

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0817988652

อีเมลteerachai@pytc.ac.th

^