ป้ายกำกับ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

24 ก.พ. 2564 0 152

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

1
^