ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

20 ส.ค. 2562 0 117

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ขร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ขร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

31 ม.ค. 2562 0 95

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ขร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต

25 พ.ย. 2561 0 112

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต

การประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์
การประเมินตนเองและจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

12 พ.ย. 2561 0 1,538

คําชี้แจงการประเมินตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

^