ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาภาษาอังกฤษ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาภาษาอังกฤษ)

23 ก.พ. 2564 0 157

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาภาษาอังกฤษ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู

17 ก.พ. 2564 0 84

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ)

01 ก.พ. 2564 0 134

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ)

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

29 ม.ค. 2564 0 277

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาภาษาอังกฤษ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (สาขาภาษาอังกฤษ)

19 ม.ค. 2564 0 129

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)
ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)

17 ม.ค. 2564 0 66

ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู

15 ม.ค. 2564 0 130

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งครู

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

12 ม.ค. 2564 0 186

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาการโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาการโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564

16 ธ.ค. 2563 0 71

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาการโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม”
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม”

16 ธ.ค. 2563 0 37

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม”

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน การโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน การโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ธ.ค. 2563 0 79

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน การโรงแรม) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564

27 พ.ย. 2563 0 89

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน คณิตศาสตร์)ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน คณิตศาสตร์)ประจำปีงบประมาณ 2564

26 พ.ย. 2563 0 70

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน คณิตศาสตร์)ประจำปีงบประมาณ 2564

^