ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565

28 ต.ค. 2565 0 26

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565

19 ต.ค. 2565 0 17

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(การตลาด)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ก.ย. 2565 0 67

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565

12 ก.ย. 2565 0 229

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

31 พ.ค. 2565 0 117

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

23 พ.ค. 2565 0 98

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

19 พ.ค. 2565 0 78

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

19 พ.ค. 2565 0 76

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

11 พ.ค. 2565 0 81

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

06 พ.ค. 2565 0 91

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เม.ย. 2565 0 85

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)

25 เม.ย. 2565 0 77

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

10 เม.ย. 2565 0 98

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

^