ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18 พ.ย. 2564 0 3

ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2564

12 ก.ค. 2564 0 88

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ ชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
ประกาศ ชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ

06 ก.ค. 2564 0 65

ประกาศ ชมรมวิชาชีพเทคนิคคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

24 มิ.ย. 2564 0 75

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประกาศ มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2
ประกาศ มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2

21 เม.ย. 2564 0 160

ประกาศ มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษา)
ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษา)

08 มี.ค. 2564 0 154

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษา)

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

08 มี.ค. 2564 0 175

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

^