ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

23 พ.ค. 2565 0 15

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ 2565

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

19 พ.ค. 2565 0 15

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

19 พ.ค. 2565 0 18

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

11 พ.ค. 2565 0 31

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

06 พ.ค. 2565 0 33

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เม.ย. 2565 0 32

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)

25 เม.ย. 2565 0 29

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างก่อสร้าง, บัญชี, การจัดการโลจิสติกส์)

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

10 เม.ย. 2565 0 37

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

15 ก.พ. 2565 0 71

ประกาศ เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ แจ้งรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ แจ้งรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

14 ก.พ. 2565 0 57

ประกาศ แจ้งรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ)
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ)

10 ก.พ. 2565 0 246

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบปกติ)

^