ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

05 มิ.ย. 2563 0 18

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง.ช่างก่อสร้าง.ช่างยนต์.การจัดการโลจิสติกส์)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง.ช่างก่อสร้าง.ช่างยนต์.การจัดการโลจิสติกส์)

15 พ.ค. 2563 0 85

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างไฟฟ้ากำลัง.ช่างก่อสร้าง.ช่างยนต์.การจัดการโลจิสติกส์)

ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

08 พ.ค. 2563 0 54

ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับเกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

05 พ.ค. 2563 0 161

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

19 ก.พ. 2563 0 36

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

09 ม.ค. 2563 0 52

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

^