ข่าวสารจากเว็บไซต์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

24 ส.ค. 2564 0 153

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปี2564
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปี2564

05 ส.ค. 2564 0 132

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปี2564

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

27 ก.ค. 2564 0 119

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

08 มิ.ย. 2564 0 129

งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว
งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

07 มิ.ย. 2564 0 122

งานโครงการพิเศษฯ วิยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอลล์ บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 และโครงการขับขี่ปลอดภัย
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 และโครงการขับขี่ปลอดภัย

15 มี.ค. 2564 0 202

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 และโครงการขับขี่ปลอดภัย

สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าพะยอม มอบหมวกกันน็อคจำนวน 12 ใบให้แก่นักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการ 5 นาทีหน้าเสาธง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าพะยอม มอบหมวกกันน็อคจำนวน 12 ใบให้แก่นักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการ 5 นาทีหน้าเสาธง

09 มี.ค. 2564 0 191

สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าพะยอม มอบหมวกกันน็อคจำนวน 12 ใบให้แก่นักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการ 5 นาทีหน้าเสาธง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

02 มี.ค. 2564 0 196

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการ จิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังหอน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการ จิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังหอน

28 ก.พ. 2564 0 186

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดโครงการ จิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านวังหอน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

24 ก.พ. 2564 0 187

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง
การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง

22 ม.ค. 2564 0 196

การจัดบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่

13 ม.ค. 2564 0 196

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

06 ม.ค. 2564 0 197

การประกวด “สุดวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ

24 ก.ค. 2563 0 382

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ

นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อยืนยันว่า มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันคิดและพัฒนาทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและด้านอื่น ๆ
นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อยืนยันว่า มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันคิดและพัฒนาทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและด้านอื่น ๆ

16 ก.ค. 2563 0 301

นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อยืนยันว่า มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันคิดและพัฒนาทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและด้านอื่น ๆ

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แสดงความยินดี กับนางบุญเพ็ญ จิตเนียม ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิม ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แสดงความยินดี กับนางบุญเพ็ญ จิตเนียม ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิม ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

13 ก.ค. 2563 0 324

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม แสดงความยินดี กับนางบุญเพ็ญ จิตเนียม ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิม ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

^