วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^