Personnel

 • thumbnail

  นายธวัชชัย หนูอินทร์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

  โทรศัพท์ : 0897359209

  อีเมล : tawatchai@pytc.ac.th

 • ผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

   โทรศัพท์ : 0818925157

   อีเมล : pimonsin@pytc.ac.th

  • thumbnail

   นายครรชิต กำลังเกื้อ

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   โทรศัพท์ : 0968872405

   อีเมล : khanchit@pytc.ac.th

  • thumbnail

   นายอำนวย เอียดเฉลิม

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

   โทรศัพท์ : 0810974457

   อีเมล : amnuay@pytc.ac.th

  • thumbnail

   นายธีรชัย ไข่ทองแก้ว

   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

   โทรศัพท์ : 0817988652

   อีเมล : teerachai@pytc.ac.th

  • thumbnail

   นายธีรชัย ไข่ทองแก้ว

   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   โทรศัพท์ : 0817988652

   อีเมล : teerachai@pytc.ac.th

  Unknown

  • thumbnail

   นายสุรวุฒิ จันทรกรานต์

   ครูแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

   โทรศัพท์ : 0882880917

   อีเมล :

  • thumbnail

   นางสาวอารีย์ โยธินทวี

   ครูแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

   โทรศัพท์ :

   อีเมล :

  ^